Spørretimespørsmål fra Anne Brit Stråtveit (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Om å bidra til at kortsiktige effektiviseringsgevinster ikke blir dominerende kriterier ved organisasjonsendringer i statlige etater, av hensyn til virkningene i distriktene

Datert: 07.05.1999
Besvart: 12.05.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Anne Brit Stråtveit (KrF)

Spørsmål

Anne Brit Stråtveit (KrF): I vestre del av Agder registreres nå flere endringer innen ulike servicefunksjoner som Posten Norge BA, Statens vegvesen/Biltilsynet og Ligningskontor. Mindre lokalsamfunn blir tappet for vitale servicefunksjoner og viktige rekrutteringsfremmende arbeidsplasser i distriktene.

Hvordan kan statsråden bidra til at staten ser mer på tvers av sektorene slik at ikke snevre, kortsiktige effektiviseringsgevinster blir dominerende kriterier for iverksetting av nye organisasjonsstrukturer?


Les hele debatten