Spørretimespørsmål fra Jan Johnsen (H) til sosialministeren

Om arbeidet med å vurdere unntak for reiselivsbedrifter fra krav om tilvirkerbevilling for servering av hjemmebrygget øl i egen bedrift, og når Stortinget kan behandle saken

Datert: 12.05.1999
Besvart: 19.05.1999 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jan Johnsen (H)

Spørsmål

Jan Johnsen (H): Stortingets flertall ba i 1995 Sosial- og helsedepartementet legge frem en vurdering av mulighetene for at reiselivsbedrifter gis unntak fra krav om tilvirkerbevilling for servering av hjemmebrygget øl i egen bedrift. I 1997 ba stortingsflertallet departementet om å legge frem et konkret forslag om dette.

Hvor langt er departementet kommet med dette arbeidet, og kan Stortinget behandle saken i forbindelse med opphevelse av ølloven og revisjon av alkoholloven?


Les hele debatten