Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til justisministeren

Om hvorvidt personer som rettslig vil prøve lovligheten av våpenlovens sentrale kontrollbestemmelser, f.eks. i forhold til Grunnloven § 102, vil kunne anses uskikket til å inneha skytevåpen

Datert: 07.05.1999
Besvart: 19.05.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): I et brev 23. oktober 1998 fra Justisdepartementet heter det at "departementet antar at personer som ikke er villige til å etterleve våpenlovens sentrale kontrollbestemmelser etter omstendighetene vil kunne anses å være uskikket til å inneha skytevåpen."

Betyr dette at enkeltpersoner som ville etterprøve lovligheten i norsk rett, for eksempel i forhold til Grunnlovens § 102, vil kunne anses uskikket til å inneha skytevåpen?


Les hele debatten