Spørretimespørsmål fra Jørn L. Stang (FrP) til justisministeren

Om å sørge for at nærradioene neste år får fornyet tillatelse til å arrangere radiobingo, slik at ingen blir utsatt for egenartede tolkninger av dagens diffuse lotterilov

Datert: 14.05.1999
Besvart: 19.05.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (FrP): Landskonferansen for landets nærradioer er bekymret for Radio Bingoens fremtid. Det er usikkerhet rundt fornyelsen av tillatelse for å arrangere radio-bingo neste år, dersom ingenting blir gjort med lovverket. Landskonferansen håper på et lovvedtak som ikke vil være en trussel for lokalradioens eksistens i Norge.

Sett i sammenheng med tillatelser for neste år, vil statsråden sørge for at nærradiostasjonene får tillatelse, slik at enkelte ikke blir utsatt for egenartede tolkninger av dagens diffuse lotterilov?


Les hele debatten