Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til fiskeriministeren

Om hvorfor Fiskeridepartementet har stengt seifisket langs kysten av Nord-Norge for den konvensjonelle flåten, som er den som kan gi ei bærekraftig høsting av ressursene

Datert: 14.05.1999
Besvart: 19.05.1999 av fiskeriminister Peter Angelsen

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): Fiskeridepartementet har stengt seifiske for konvensjonelle fartøy langs kysten av Nord-Norge. Den konvensjonelle flåta er den som kan gjennomføre ei bærekraftig høsting av ressursene.

Hva er begrunnelsen for at Fiskeridepartementet mot råd fra egen faglig etat og fiskeriorganisasjonene har utelukket den konvensjonelle flåta, mens ei utvalgt gruppe seinotfartøyer har fått monopol på utnyttelsen av seiressursene?


Les hele debatten