Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til justisministeren

Om hvorvidt det foreligger planer om å legge ned sorenskriverkontorer i distriktene, bl.a. i Solør

Datert: 14.05.1999
Besvart: 19.05.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Det har i løpet av siste år vært en del uro angående eventuelt nedleggelse av sorenskriverkontorer ute i distriktene, blant annet sorenskriveren i Solør. Man venter spent på høringspapirer, som er blitt varslet ville komme tidlig i vår.

Kan statsråden bekrefte at det forefinnes planer om slike reduksjoner?


Les hele debatten