Spørretimespørsmål fra Dag Danielsen (FrP) til kulturministeren

Om den utbredte misnøyen i befolkningen når det gjelder journalisters politiske nøytralitet, sett i forhold til at bransjen subsidieres bl.a. for å sikre meningsmangfoldet

Datert: 14.05.1999
Besvart på vegne av: Kulturministeren
Besvart: 19.05.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Dag Danielsen (Uav)

Spørsmål

Dag Danielsen (FrP): En nylig gjennomført undersøkelse om den politiske holdningen blant journalister viser at befolkningen og journalistene er på kollisjonskurs. Misnøyen til journalistenes nøytralitet er omfattende i befolkningen ifølge undersøkelsen. Dersom denne misnøyen til journalistenes nøytralitet er berettiget, kan dette utgjøre et demokratisk problem. Regjeringen subsidierer denne bransjen blant annet for å sikre meningsmangfoldet.

Hva er Regjeringens vurdering av situasjonen?


Les hele debatten