Spørretimespørsmål fra Einar Holstad (KrF) til forsvarsministeren

Om at mange soldater opplever høytlesing av refs på oppstilling som en tilleggsstraff og i strid med Forsvarets verdigrunnlag

Datert: 18.05.1999
Besvart: 26.05.1999 av forsvarsminister Eldbjørg Løwer

Einar Holstad (KrF)

Spørsmål

Einar Holstad (KrF): Mange soldater opplever høytlesning av refs på oppstilling som en tilleggsstraff og i strid med Forsvarets eget verdigrunnlag. Disiplinærreglementet slår fast at selve kunngjøringen av refselsen ikke er en del av reaksjonen. Forsvarsdepartementets pågående arbeide med disiplinærreglementet blir sluttført i løpet av året.

Hva kan statsråden gjøre for å bedre nevnte forhold?


Les hele debatten