Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til sosialministeren

Om å endre alkoholloven slik at den som har overtatt en salgs- eller skjenkebevilling, kan fortsette å skjenke inntil ny søknad er behandlet i kommunen

Datert: 19.05.1999
Besvart: 26.05.1999 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Ifølge alkohollovens § 1-10, har den som har overtatt en salgs- eller skjenkebevilling rett til å skjenke videre på den gamle bevilling i 3 måneder for å ha en kontinuitet i driften inntil ny søknad er behandlet. Dersom en kommune ikke har klart å behandle søknaden innen 3 måneder vil bevilling falle bort, og arbeidsplasser vil kunne bli nedlagt.

Vil statsråden foreslå å endre § 1-10 slik at driften kan fortsette inntil en søknad er behandlet i kommunen?


Les hele debatten