Spørretimespørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til utenriksministeren

Om Regjeringens holdning til EURATOM-direktivet om lavaktivt og ikke-aktivt avfall, og hva som gjøres for å hindre at det gjennom EØS-avtalen blir implentert i norsk regelverk

Datert: 11.05.1999
Besvart: 26.05.1999 av utenriksminister Knut Vollebæk

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): EUROATOM-direktivet ble vedtatt av EU 16. mars i 1996, og skal være innarbeidet i nasjonal lovgivning i alle EU-land innen mai 2000. Direktivet trekker en grense mellom lavaktivt og avfall som ikke er aktivt. Det "ikke aktive" skal behandles som vanlig avfall og derved i prinsippet kunne spres hvor som helst. Føre var-prinsippet fravikes altså.

Hva er Regjeringens holdning til dette direktivet, og hva gjøres for å hindre at det gjennom EØS-avtalen blir implementert i norsk regelverk?


Les hele debatten