Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at manglende iverksetting av ordningen med eksamensbevis hindrer yrkessjåførlærlinger under 21 år å kjøre kjøretøy over 7500 kg

Datert: 14.05.1999
Besvart: 26.05.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): For at yrkessjåførlærlingene under 21 år skal kunne kjøre kjøretøy over 7 500 kg må de i tillegg til førerkort ha eget eksamensbevis. Det er nå over to år siden denne ordningen skulle ha blitt iverksatt. Manglende eksamensbevis gjør det umulig å gjennomføre opplæringen.

Vil statsråden rydde opp slik at godkjent eksamensbevis kan komme på plass snarest?


Les hele debatten