Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Om oppfølging av en flertallsmerknad om å redusere Vegvesenets materiellinvesteringer gjennom økt bruk av anbud, lokale entreprenører og innleie av utstyr

Datert: 12.05.1999
Besvart: 26.05.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): I Budsjett-innst. S. nr. 13 (1997-98) heter det under kapittel Vegvesenets egenproduksjon: "Flertallet vil peke på at det mange steder er ledig kapasitet i denne delen av anleggsbransjen. Flertallet mener derfor at investeringer i nytt materiell kan reduseres gjennom økt bruk av anbud, lokale entreprenører og innleie av utstyr."

Hvorledes er dette fulgt opp fra Samferdselsdepartementets og Vegvesenets side?


Les hele debatten