Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om hvorfor fylkeslegene ikke i større grad foretar uanmeldte tilsynsbesøk i offentlige og private sykehjem

Datert: 12.05.1999
Besvart: 26.05.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Fylkeslegene fører tilsyn med de offentlige og private sykehjemmene i landet, men som regel skjer slike tilsynsbesøk etter forhåndsmelding. Det er så vidt jeg har forstått hjemmel også for å utføre ikke anmeldte tilsynsbesøk og mitt spørsmål til statsråden blir:

Hvorfor benytter fylkeslegene seg ikke i større grad av å foreta uanmeldte tilsynsbesøk i offentlige og private sykehjem?


Les hele debatten