Spørretimespørsmål fra Christopher Stensaker (FrP) til samferdselsministeren

Om å åpne kollektivfeltene for handikappede som er avhengige av å benytte egen bil

Datert: 19.05.1999
Besvart: 26.05.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Christopher Stensaker (FrP)

Spørsmål

Christopher Stensaker (FrP): Kollektivfelt er i dag dårlig utnyttet. Det har fra medlemmer av Norges Handikapforbund fremkommet ønske om å benytte kollektivfelt for sine medlemmer som er avhengig av å benytte egen bil. Disse har i dag merke på bilruten som gir disse rett til å benytte merkede parkeringsplasser. En adgang til kollektivfelt for disse, vil i tillegg til å avlaste det ordinære veinett, også bedre trygghetsfølelsen for disse brukerne.

Vil statsråden treffe tiltak som åpner kollektivfeltene for handikappede?


Les hele debatten