Spørretimespørsmål fra Astrid Marie Nistad (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at departementet prioriterer økonomi framfor distriktspolitikk når ein ikkje vil selje prestegarden i Jostedal under eitt og sikre ein ny familie til bygda

Datert: 20.05.1999
Besvart: 26.05.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Astrid Marie Nistad (A)

Spørsmål

Astrid Marie Nistad (A): I samband med sal av prestegarden i Jostedal vil ikkje Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet selje garden under eit, men bit for bit. På NRK Sogn og Fjordane vart det uttalt frå embetsmann i departementet at her vart prioritert økonomi og ikkje distriktspolitikk. Ved sal til ein familie vil ein sikre fullverdig drift av garden og ein ny familie til bygda.

Er dette i tråd med Regjeringa si politiske målsetting om at distrikta skal leve?


Les hele debatten