Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Om hvorvidt det nye togsettet NSB Agenda vil bli satt inn på Gjøvikbanen

Datert: 20.05.1999
Besvart: 26.05.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): NSB Agenda er de nye togsettene som neste år skal settes inn på mellomdistansestrekninger på mellom 45 minutter og 3 timer.

Vil dette nye togsettet NSB Agenda bli satt inn på Gjøvikbanen?


Les hele debatten