Spørretimespørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til barne- og familieministeren

Om hvorvidt målet om at foreldrebetalingen i barnehagene ikke skal overstige prisstigningen, er oppnådd

Datert: 21.05.1999
Besvart på vegne av: Barne- og familieministeren
Besvart: 26.05.1999 av kulturminister Anne Enger

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): I budsjettproposisjonen for 1999 skriver Regjeringen at deres målsetting er at foreldrebetalingen i barnehagene ikke skal overstige prisstigningen.

Er denne målsettingen oppnådd?


Les hele debatten