Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om statlige midler for å sikre igangsetting av prosjekter i Akershus og Nord-Trøndelag innenfor arbeidet med å utvikle systemer for vurdering av realkompetanse

Datert: 21.05.1999
Besvart: 26.05.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Akershus fylkeskommune avslutter nå "Prosjekt delkompetanse", et treårig nasjonalt utviklingsarbeid i samarbeid med Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Nord-Trøndelag fylkeskommune har hatt et lignende nasjonalt prosjekt. Begge fylkeskommunene har utarbeidet nye prosjekter basert på funnene. Dette er prosjekter som faller innenfor rammene av arbeidet med å utvikle systemer for vurdering av realkompetanse.

Vil statsråden gjennom statlige midler sikre at disse viktige prosjektene kommer i gang?


Les hele debatten