Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruksministeren

Om å endre Omsetningsrådets sammensetning etter vedtaket om å begrense Tines leveringsplikt til private meierier, som vil medføre sterke konkurransebegrensninger for disse

Datert: 21.05.1999
Besvart: 26.05.1999 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Omsetningsrådets vedtak 19. mars 1999 om å begrense Tines leveringsplikt til private meierier er i strid med Stortingets intensjon om like konkurransevilkår på foredlingsleddet i melkesektoren. Private meierier som vil utvide virksomheten eller nye meierigründere, vil møte sterke konkurransebegrensninger.

Vil statsråden ta et initiativ slik at Omsetningsrådets sammensetning kan endres til fordel for forbrukerne?


Les hele debatten