Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om å få en uavhengig takst på statens eiendommer og bygningsmasse på Fornebu før samarbeidspartneren for IT-senteret utpekes, for å kunne avhende dem uten å utløse notifikasjonsplikt til ESA

Datert: 21.05.1999
Besvart: 26.05.1999 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): For å kunne avhende statens eiendommer og bygningsmasse på Fornebu uten å utløse notifikasjonsplikt til EFTAs overvåkningsorgan, bør det avholdes en uavhengig takst før staten utpeker den private samarbeidspartner for IT- og kompetansesentret.

Har Nærings- og handelsdepartementet innhentet slik takst eller er slik takst under arbeid, hvis ikke, hvilken begrunnelse har departementet for å utsette dette?


Les hele debatten