Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å bedre situasjonen for skolefritidsordningen før neste skoleår

Datert: 21.05.1999
Besvart: 26.05.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): Vil statsråden bedre situasjonen for skolefritidsordningen før neste skoleår?


Les hele debatten