Spørretimespørsmål fra Tomas Norvoll (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å legge fram en omstillingspakke for universitetene, i lys av økt konkurranse om penger og personale

Datert: 21.05.1999
Besvart: 26.05.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Tomas Norvoll (A)

Spørsmål

Tomas Norvoll (A): Øket nasjonal og internasjonal konkurranse om penger såvel som personale krever at våre universiteter settes i stand til å takle omstillinger.

Vil statsråden legge fram en egen omstillingspakke for universitetene?


Les hele debatten