Spørretimespørsmål fra Grete Knudsen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om tall for godkjenning og utvidelse av nye og eksisterende privatskoler siste år, og mulig svekkelse av det offentlige skoletilbudet som følge av dette

Datert: 21.05.1999
Besvart: 26.05.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): Hvor mange nye privatskoler har fått godkjenning eller er under godkjenning, hvor mange eksisterende private skoler er gitt rett til utvidelse det siste året, og kan disse godkjenningene få som følge at det offentlige skoletilskuddet svekkes?


Les hele debatten