Muntlig spørsmål fra Grete Knudsen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at mye av skjønnsmidlene som var tiltenkt opprettholdelse av grendeskoler, har gått til andre formål i kommunene

Datert: 05.05.1999
Besvart: 05.05.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A):


Les hele debatten