Muntlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Om SFTs opprettholdelse av de strenge utslippskravene overfor Naturkraft for bygging av to gasskraftverk, og om det å behandle CO¨2-utslipp etter forurensningsloven

Datert: 05.05.1999
Besvart: 05.05.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP):


Les hele debatten