Muntlig spørsmål fra Jan Johnsen (H) til miljøvernministeren

Om hvor lang tid som trengs for å iverksette stortingsflertallets intensjon om at kommuneplanens arealdel for Stavanger skal følges slik den forelå fra kommunen

Datert: 05.05.1999
Besvart: 05.05.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Jan Johnsen (H)

Spørsmål

Jan Johnsen (H):


Les hele debatten