Muntlig spørsmål fra Tomas Norvoll (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å sikre at privatskolene ikke virker segregerende, i lys av at Hedmarktoppen Folkehøyskole, drevet av Pinsebevegelsen, nektet en elev å være med i elevlaget pga. seksuell legning

Datert: 05.05.1999
Besvart: 05.05.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Tomas Norvoll (A)

Spørsmål

Tomas Norvoll (A):


Les hele debatten