Muntlig spørsmål fra Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A) til samferdselsministeren

Om at den nåværende vegplanen ikke kan gjennomføres hvis Regjeringen viderefører nivået på veginvesteringene, og hvordan omprioriteringene innenfor planen i så fall vil bli lagt fram

Datert: 26.05.1999
Besvart: 26.05.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Spørsmål

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A):


Les hele debatten