Muntlig spørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Om at kollektivtransporten i de større byene har hatt et fall, bl.a. som følge av takstøkninger pga. reduserte tilskudd, og om tiltak for å snu trenden

Datert: 26.05.1999
Besvart: 26.05.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV):


Les hele debatten