Muntlig spørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om manglende utbetaling til fylkeskommunene for utført pasientbehandling med innsatsbasert finansiering i 1998, noe som i 1999 vil gi redusert behandlingskapasitet

Datert: 26.05.1999
Besvart: 26.05.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP):


Les hele debatten