Muntlig spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til statsministeren

Om at Regjeringen prøver å pålegge H og FrP ansvar for statsbudsjettet 1999 pga. subsidiær tilslutning, og hvorvidt det samme kan forventes for revidert nasjonalbudsjett og neste års budsjett

Datert: 02.06.1999
Besvart: 02.06.1999 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP):


Les hele debatten