Muntlig spørsmål fra Vidar Kleppe (FrP) til sosialministeren

Om at kommunestyret i Søgne har vedtatt at pleietrengende i omsorgsboliger og funksjonshemmede med et kommunalt tilbud av budsjetthensyn skal betale 500 kr ekstra husleie per måned

Datert: 09.06.1999
Besvart: 09.06.1999 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Vidar Kleppe (Uav)

Spørsmål

Vidar Kleppe (FrP):


Les hele debatten