Muntlig spørsmål fra Per Ove Width (FrP) til forsvarsministeren

Om at norsk befal i en fredsstyrke i Kosovo kan komme i en situasjon der bruk av antipersonellminer er eneste måte å redde soldaters liv på, og for dette bli straffet med bøter eller fengsel

Datert: 09.06.1999
Besvart: 09.06.1999 av forsvarsminister Eldbjørg Løwer

Per Ove Width (FrP)

Spørsmål

Per Ove Width (FrP):


Les hele debatten