Muntlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til forsvarsministeren

Om å styrke Forsvarets spesialkommando, da beredskapen på gass- og oljeinstallasjonene er den samme i dag som i 1981, selv om antall installasjonssteder er åttedoblet

Datert: 09.06.1999
Besvart: 09.06.1999 av forsvarsminister Eldbjørg Løwer

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A):


Les hele debatten