Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om å etablere en lovpålagt kontrollordning for strømmålere, slik at forbrukernes interesser ivaretas

Datert: 11.10.1999
Besvart på vegne av: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 20.10.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Både energibransjen og forbrukerne ønsker en lov som sikrer fullgod kontroll av strømmålere fordi gjeldene regelverk er ufullstendig og truer forbrukernes sikkerhet. Bedriften Energimåling AS har funnet feil ved 20 pst. av kontrollerte strømmålere.

Vil statsråden ta et initiativ slik at det kan etableres en lovpålagt kontrollordning på nivået som gjelder i Europa og som ivaretar forbrukernes interesser?


Les hele debatten