Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til sosialministeren

Om å åpne for overføring av omsorgsdager ved barns sykdom mellom foreldrene hvis det er umulig for den ene å ta dem ut, slik det kan være for fiskere og nordsjøarbeidere

Datert: 13.10.1999
Besvart: 20.10.1999 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Ved barns sykdom har hver forelder rett til 10 omsorgsdager. I mange tilfeller er det av praktiske og økonomiske årsaker umulig for den ene å ta ut sine 10 dager, for eksempel fiskere og nordsjøarbeidere. I praksis vil dette si at mange barn mister retten til halvparten av disse omsorgsdagene.

Vil statsråden vurdere om det, i tilfeller som nevnt ovenfor, kan åpnes for rett til overføring av omsorgsdager fra en forelder til den andre?


Les hele debatten