Spørretimespørsmål fra Jan Johnsen (H) til helseministeren

Om hvorvidt Norge i 2003 vil være à jour med Verdens Helseorganisasjons krav til strålebehandling av kreftpasienter

Datert: 13.10.1999
Besvart: 20.10.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Jan Johnsen (H)

Spørsmål

Jan Johnsen (H): Ifølge Verdens Helseorganisasjon sine krav til stråling av kreftpasienter, klarer Norge å oppfylle ca. 50 pst. av disse. Vi er det dårligste land i Vest-Europa innenfor dette feltet. Kreftbehandling er i dag et satsingsområde for Regjering og Storting, og ifølge Nasjonal kreftplan er det vedtatt en utvidelse fra dagens 22 strålemaskiner til 36 i løpet av 2003.

Vil vi da være ajour med Verdens Helseorganisasjon sine krav til stråling av kreftpasienter?


Les hele debatten