Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om at den reviderte plan- og bygningsloven medfører at småbedrifter nå gir opp pga. skjemavelde og rigide dokumentasjonskrav

Datert: 14.10.1999
Besvart: 20.10.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Følgene av den reviderte plan- og bygningsloven er urovekkende. Fra flere kanter av landet kommer det inn signaler om at småbedrifter gir opp på grunn av et urovekkende skjemavelde og rigide dokumentasjonskrav. En sagbrukseier i Aust-Agder mener loven gjør det så vanskelig å opprettholde små bedrifter i distriktene at han legger ned sagbruket.

Er departementet orientert om de problemer denne loven skaper for mindre bedrifter, og når kan vi i så fall vente at forenklinger som betyr noe vil bli foreslått?


Les hele debatten