Spørretimespørsmål fra Reidun Gravdahl (A) til sosialministeren

Om tidsbruk og beregningsgrunnlag i saker vedr. attføring og søknad om uførepensjon

Datert: 14.10.1999
Besvart: 20.10.1999 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Reidun Gravdahl (A)

Spørsmål

Reidun Gravdahl (A): En kvinne med et sykdomsforløp fra 1990 har gjennom en saksbehandling med gjentatte forsøk på attføring, søknader om uførepensjon, avslag og nye attføringstiltak, endelig fått sin pensjon. Men grunnlaget for trygdeutbetalingen er satt til inntektsåret 1998.

Hvorfor tar noen slike saker så lang tid, og hvorfor synker beregningsgrunnlaget når årsaken til den lavere inntekten er på grunn av lang behandlingstid, og at søkeren i denne tiden har lav inntekt på grunn av sin sykdom?


Les hele debatten