Spørretimespørsmål fra Ane Sofie Tømmerås (A) til justisministeren

Om hvitvasking av penger tilknyttet internasjonal organisert kriminalitet, og om bankers og finansinstitusjoners undersøkelses- og rapporteringsplikt

Datert: 14.10.1999
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 20.10.1999 av finansminister Gudmund Restad

Ane Sofie Tømmerås (A)

Spørsmål

Ane Sofie Tømmerås (A): Vi vet at Norge blir brukt som transittland for internasjonal organisert kriminalitet. En forutsetning er at pengene kan hvitvaskes. Arbeiderpartiet foreslo i 1995 at banker og finansinstitusjoner skulle pålegges å undersøke og rapportere om alle mistenkelige forhold, men stortingsflertallet mente at de bare skulle ha plikt til å rapportere om straffbare handlinger som kan medføre høyere straff enn 6 måneder.

Mener statsråden at det fortsatt skal være lov å hvitvaske penger bare strafferammen er under 6 måneder?


Les hele debatten