Spørretimespørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til justisministeren

Om å endre varetektspraksisen mht. bruk av isolasjon og varetektstidens lengde

Datert: 14.10.1999
Besvart: 20.10.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Vidar Bjørnstad (A)

Spørsmål

Vidar Bjørnstad (A): Det har i flere sammenhenger fremkommet sterk kritikk av sider ved bruken av varetektsfengsling i Norge. I hovedsak har dette vært knyttet til varetektstidens lengde og bruk av isolasjon.

Vil statsråden bidra til at varetektspraksisen på nevnte områder endres og eventuelt hvordan?


Les hele debatten