Spørretimespørsmål fra Inge Lønning (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om hvorvidt statsrådens synspunkt om at Høgskolen i Agder kan bli universitet i løpet av få år, deles av Norgesnettrådet og Mjøs-utvalget

Datert: 15.10.1999
Fremsatt av: Petter Løvik (H)
Besvart: 20.10.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Statsråd Lilletun har ifølge Fædrelandsvennen sagt at Høgskolen i Agder kan bli universitet i løpet av få år hvis man er villig til å dyrke spisskompetanse på et par områder.

Er dette synspunkter som også deles av Norgesnettrådet og Mjøsutvalget, eller er det statsrådens personlige ønsker som her kommer til uttrykk?


Les hele debatten