Spørretimespørsmål fra Olaf Gjedrem (KrF) til olje- og energiministeren

Om bruk av nasjonal og miljøvenleg naturgass, som vil kunna medføra bygging av gassferjer og andre transportmiddel

Datert: 15.10.1999
Besvart: 20.10.1999 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Olaf Gjedrem (KrF)

Spørsmål

Olaf Gjedrem (KrF): Bruk av naturgass vil kunna medføra bygging av gassferjer og andre transportmiddel og dermed gi verfts- og leverandørindustrien viktige oppdrag.

Kva er statsråden si holdning til bruk av nasjonal- og miljøvenleg naturgass, som er spesielt nedfelt i prosjektet Naturgassveien?


Les hele debatten