Spørretimespørsmål fra Harald Hove (V) til justisministeren

Om å endre lovgivningen etter en høyesterettsdom som innebærer at en tiltalt kan dømmes til erstatningsansvar etter å ha blitt frifunnet i samme sak

Datert: 15.10.1999
Besvart: 20.10.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Harald Hove (V)

Spørsmål

Harald Hove (V): Høyesterett avsa 24. september 1999 en dom som innebærer at en tiltalt kan dømmes til erstatningsansvar i samme sak selv om vedkommende ble frifunnet.

Vil statsråden ta initiativ til endring i lovgivningen på bakgrunn av dommen?


Les hele debatten