Spørretimespørsmål fra Sylvia Brustad (A) til kommunal- og regionalministeren

Om husleia i nybygde omsorgsboliger, som kan bli så høy at folk med vanlige inntekter ikke kan bo der

Datert: 18.10.1999
Besvart: 27.10.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): Av avisene Fremtiden 7. oktober 1999 og Hamar Arbeiderblad 14. oktober 1999, framgår det at den månedlige husleia i nybygde omsorgsboliger kan bli svært høy. På Konnerud bo- og servicesenter ved Drammen kan husleia inkludert renter og avdrag komme opp i 7 000 - 8 000 kroner. En så høy månedlig utgift kan føre til at folk med vanlige inntekter ikke får råd til å bo der.

Hva synes statsråden om et slikt prisnivå, og kan statsråden tenke seg å vurdere noen statlige føringer i forhold til prisnivået?


Les hele debatten