Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om konsekvensene for sykehus og sykehjem hvis sykepleierne nekter planlagt overtid, slik Norsk Sykepleierforbund har henstilt om

Datert: 19.10.1999
Besvart: 27.10.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Norsk Sykepleierforbund har henstilt til sine medlemmer i sykehus og sykehjem å nekte planlagt overtid. Om dette blir fulgt opp av sykepleierne står vi foran en alvorlig situasjon i helse- og omsorgsvesenet.

Hva vil statsråden foreta seg i denne anledning?


Les hele debatten