Spørretimespørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til utenriksministeren

Om hvorfor Regjeringen har åpnet for at det skal fremforhandles en investeringsavtale i WTO-regi

Datert: 11.10.1999
Besvart: 27.10.1999 av utenriksminister Knut Vollebæk

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): Regjeringen har åpnet for at det skal fremforhandles en investeringsavtale i WTO-regi, til tross for at svært mange land og organisasjoner er mot en slik avtale. Regjeringen sa så sent som i juni 1999 at den "ikke aktivt" ville gå inn for en slik avtale, blant annet av hensyn til mange u-land.

Hva er grunnen til at en ny MAI-avtale nå er akseptabel?


Les hele debatten