Spørretimespørsmål fra Arne Lyngstad (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at reglene for tildeling av reisestøtte i Statens lånekasse for utdanning legger postnummer til grunn i stedet for reiseavstand

Datert: 21.10.1999
Besvart: 27.10.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Arne Lyngstad (KrF)

Spørsmål

Arne Lyngstad (KrF): I reglene for tildeling av reisestøtte i Statens lånekasse for utdanning, legges postnummer til grunn i stedet for reiseavstand. Ifølge Dagsrevyen 20. oktober 1999 kan dette få som konsekvens at skoleelever med lang reiseavstand kan få avslag på reisestøtte fordi postnummeret er lavt, mens skoleelever med kortere reiseavstand og høyt postnummer får støtte.

Synes statsråden dette er i tråd med intensjonen for støtteordningen, og vil statsråden endre regelen?


Les hele debatten