Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til miljøvernministeren

Om hvorvidt kystkommuner bør regulere egnede områder for plassering av husbåter

Datert: 21.10.1999
Besvart: 27.10.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Plassering av husbåter har skapt stor diskusjon i Arendal. Det fokuseres på hvor negativt dette er i kystsonen, og enkelte ønsker forbud. Husbåter kan imidlertid bli et interessant boalternativ for enkelte. Norge har lang kystlinje og det bør være mulig å tilrettelegge for denne boformen i flere kystkommuner.

Er statsråden enig i at kommuner der det finnes husbåter bør regulere egnede områder for plassering av husbåter for å unngå konflikter, samt tilby denne boformen mer ordnede forhold?


Les hele debatten