Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at utarbeidelsen av lydbøker for barn med lese- og skrivevansker stadig er svært forsinket

Datert: 21.10.1999
Besvart: 27.10.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Barn med lese- og skrivevansker som har behov for såkalte lydbøker i undervisningsøyemed opplever at utarbeidelsen av lydbøker er svært forsinket. Det fremkommer stadig klager fra foreldre til skolebarn som har behov for denne type læreutstyr over at disse lydbøkene fremdeles ikke er kommet. Dette er en liten sak, men er svært viktig for dem det angår.

Hva vil statsråden gjøre med dette problemet?


Les hele debatten